Binnen de S(B)O scholen zijn leerlingen ingeschreven met een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring.
Indien nodig, kan er een verlenging van de toelaatbaarheid worden aangevraagd.
Meer informatie o.a. over wanneer deze aanvraag binnen moet zijn en het format voor deze aanvraag vindt u onder Aanvraag Verlenging TLV.