Samenwerkingsverband voor primair onderwijs
X

Orthopedagoog/psycholoog

Geplaatst op: 02-07-2024

De regio Renkum zoekt een deskundige, ervaren orthopedagoog per 1 september 2024. Werktijdsfactor 0,6 fte.

We zoeken een gedreven en enthousiaste schoolpsycholoog, gz-psycholoog of orthopedagoog (generalist) met hart voor kinderen en onderwijs, die kan denken in kansen
voor leerlingen, ouders en scholen en die een bijdrage wil leveren aan het verder realiseren van inclusief onderwijs. De werkzaamheden worden verricht op bassischolen in de regio Renkum. Samen met alle scholen binnen de regio, ouders, leerlingen en andere ketenpartners zetten we ons in voor thuisnabij, passend onderwijs.

Wat we vragen:

 • Je bent sparringpartner en adviseur voor besturen, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, collega’s en samenwerkingspartners.
 • Je bezit gespecialiseerde kennis op het gebied van psychopathologie, psychische stoornissen en ontwikkelingspsychologie en de brede context(en) waarin het kind opgroeit en zich ontwikkelt.
 • Je hebt brede kennis rondom handelingsgericht en planmatig werken binnen het onderwijs.
 • Je bent inhoudelijk betrokken bij (complexe) casuïstiek binnen de scholen. Dit doe je o.a. aan de hand van besprekingen, individuele werkbegeleiding en
  deskundigheidsbevordering.
 • Je verzorgt handelingsgerichte ondersteuning en bevordert de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leerkrachten en andere professionals ten aanzien van
  gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen.
 • Je inventariseert de ontwikkelbehoefte van leerkrachten en scholen, je signaleert handelingsverlegenheid en verzorgt scholingsbijeenkomsten, workshops en/of coaching.
 • Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en stemt dit af binnen de orthopedagogische dienst. Je volgt en beoordeelt wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied ter ondersteuning van het beleid.
 • Je hebt een afgeronde universitaire masteropleiding met specialisatie kind en jeugd met diagnostische aantekening.
 • Aantoonbare ervaring in het geven van werkbegeleiding en supervisie is een pré.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat we bieden:

 • Een prettige werkomgeving en een afwisselende baan met de nodige verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
 • Een salaris volgens de CAO-PO.
 • Je werkt in een fijn, kleinschalig team van orthopedagogen, ondersteuners en de regio- coördinator in de regio Renkum van het samenwerkingsverband PassendWijs.

Jouw motivatiebrief met cv ontvangen we graag uiterlijk 23 augustus 2024. Je kunt deze sturen via email naar m.intveld@swv-passendwijs.nl. Bij inhoudelijke vragen kun je vanaf 12 augustus contact opnemen met Marjolein in’t Veld 06 2312 68 17. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 26 t/m 30 augustus 2024.