Samenwerkingsverband voor primair onderwijs
X

Meerdere orthopedagogen/psychologen

Geplaatst op: 06-06-2024

De regio Arnhem zoekt meerdere deskundige, ervaren orthopedagogen/psychologen per 1 augustus 2024. Werktijdfactor 0,4-1,0 fte.

We zoeken meerdere enthousiaste orthopedagogen/psychologen met hart voor kinderen en onderwijs, die kunnen denken in kansen voor leerlingen, ouders en scholen en die een bijdrage wil leveren aan het verder realiseren van inclusief onderwijs. De werkzaamheden worden verricht op de basisscholen in de regio Arnhem. Samen met alle scholen binnen de regio, ouders, leerlingen en andere ketenpartners zetten we ons in voor thuisnabij, passend onderwijs.

Wat we vragen:

 • Je bent sparringpartner en adviseur voor besturen, directeuren, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren, leerkrachten, collega’s en samenwerkingspartners.
 • Je bezit gespecialiseerde kennis op het gebied van psychopathologie, psychische stoornissen en ontwikkelingspsychologie en de brede context(en) waarin het kind opgroeit en zich ontwikkelt.
 • Je hebt brede kennis rondom handelingsgericht en planmatig werken binnen het primair onderwijs.
 • Je bent inhoudelijk betrokken bij (complexe) casuïstiek binnen de scholen. Dit doe je o.a. aan de hand van besprekingen, individuele werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering.
 • Je verzorgt handelingsgerichte ondersteuning en bevordert de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leerkrachten en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen.
 • In samenspraak met de intern begeleider/kwaliteitscoördinator inventariseer je de ontwikkelbehoefte van leerkrachten en scholen. Je signaleert handelingsverlegenheid en verzorgt scholingsbijeenkomsten, workshops en/of coaching.
 • Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en stemt dit af binnen de orthopedagogische dienst. Je volgt en beoordeelt wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied ter ondersteuning van het beleid.
 • Je hebt een afgeronde universitaire masteropleiding met specialisatie kind en jeugd met diagnostische aantekening.
 • Aantoonbare ervaring in het geven van werkbegeleiding en supervisie is een pré.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat we bieden:

 • Een prettige werkomgeving en een afwisselende baan met de nodige verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
 • Een salaris volgens de CAO-PO (OOP 11)
 • Je werkt wijkgericht met collega gedragswetenschappers en specialisten Arnhem Noord of Zuid en de regiocoördinator van samenwerkingsverband SWV PassendWijs.
 • Vanaf 1-8-2024 voortzetten van de huidige detachering of tijdelijke detachering via Flores Onderwijs. Per 1-1-2025 definitieve aanstelling bij werkgever ondersteuning regio Arnhem.

Jouw motivatiebrief met cv ontvangen we graag voor 12 juni 2024. Je kunt deze sturen via email naar recruitment@floresonderwijs.nl Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marijke Roos (Arnhem Noord) 0642381525 en Marieke Tas (Arnhem Zuid) 0614172748. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19-20-21 juni 2024.