Voor het verrichten van onderzoek is een ingevulde en door ouders/verzorgers ondertekende Toestemmingsverklaring onderzoek PassendWijs vereist. Dit document kunt u vinden onder Aanmelding en zorgplicht

.