Extra ondersteuning kan ingezet worden met inzet van het Ondersteuningsteam of met inzet van expertise bekostigd vanuit de zware ondersteuningsmiddelen van de school. Voor de inzet van extra ondersteuning kennen we verschillende mogelijkheden:

Consultatie (ongeveer 3 uur)

Consultatie van het Ondersteuningsteam, ongeveer 3 uur. Bij consultatie staat de vraag om een advies in een gesprek centraal. Een aanvraag doet u via Kindkans. 

Interventie (ongeveer 10 uur)

Het gaat hierbij om de concrete inzet gericht op de ondersteuningsvraag van de leerkracht en de onderwijsbehoeften van de leerling. U kunt hierbij denken aan allerlei vormen van ondersteuning die de onderwijsbehoeften van de leerling verduidelijken en het inzetten van een bepaalde begeleiding. Binnen deze uren zal de transfer naar het handelen van de leerkracht moeten plaatsvinden.
De aanvraag doet u via het formulier Aanvraag interventie.

Groepsinterventie (ongeveer 20 - 25 uur)

Hierbij gaat het om de concrete inzet gericht op de ondersteuningsvraag van de leerkracht en de onderwijsbehoeften van een (sub)groep.
De aanvraag doet u via het formulier Aanvraag groepsinterventie.

Aanvraag arrangement (ongeveer 20 - 25 uur)

Deze aanvraag omvat alle arrangementen die een looptijd hebben langer dan 10 uur. Een arrangement wordt voor ongeveer 20 – 24 uur toegekend, na evaluatie en aanpassingen in de doelen kan het arrangement een vervolg krijgen. Het arrangement wordt ingezet bovenop de basisondersteuning. Bij deze vorm van extra ondersteuning wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Voor de aanvraag wordt het Groeidocument  gebruikt.

De uitvoering van een arrangement kan plaatsvinden door:

  • de inzet van het Ondersteuningsteam,
  • de inzet van de zware ondersteuningsmiddelen van de school/het bestuur,
  • een combinatie van beide. Bij de aanvraag van het arrangement wordt dit
    onderscheid ook geconcretiseerd.
Aanvraag toelaatbaarheid/arrangement (tijdelijke) plaatsing op een S(B)O school

Bij de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring voor (tijdelijke) plaatsing op een S(B)O school worden het Groeidocument of het Groeidocument Onder-instroom gebruikt. De route en de stappen die gezet moeten worden staan beschreven in de stroomschema’s en de toelichtingen (formulieren & documenten)