Samenwerking cluster 2

Samenwerkingsverband PassendWijs werkt voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking samen met Kentalis.

Scholen en begeleiding voor onderwijs aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking worden landelijk georganiseerd en vallen niet onder verantwoording van het samenwerkingsverband. Wanneer het kind/de leerling een arrangement (extra ondersteuning) nodig heeft, wordt in afstemming met de ouders en (indien aan de orde) de reguliere school een passend arrangement samengesteld. Zo kunnen leerlingen dichter bij huis onderwijs volgen. Lukt plaatsing met extra ondersteuning niet op een reguliere school met extra ondersteuning, dan wordt onderzocht op het kind op een cluster 2 school toelaatbaar is.

Soms zal een leerling vanuit de vroegbehandeling (Kentalis Zorg) in een kleutergroep instromen. De begeleider van de vroegbehandeling zal voor een overdracht zorgen aan de school.

Soms bezoekt een leerling de vroegbehandeling én tegelijkertijd ook de reguliere school. Wanneer er in dat geval ook vragen zijn op het gebied van onderwijs, bijvoorbeeld behoefte aan handelingsgerichte adviezen, kan de school een C&A aanvragen. Zie onder de knop ‘formulieren’ wat u van een C&A kunt verwachten en hoe u deze aanvraag kunt doen.

Informatie, advies & aanmelden bij Kentalis