Samenwerking cluster 2

Samenwerkingsverband PassendWijs werkt voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking samen met Kentalis.

Scholen en begeleiding voor onderwijs aan kinderen met een auditieve en/of communicatie beperking worden landelijk georganiseerd en vallen niet onder verantwoording van het samenwerkingsverband. Wanneer het kind/de leerling een arrangement (extra ondersteuning) nodig heeft, wordt in afstemming met de ouders en (indien aan de orde) in de reguliere school een passend arrangement samengesteld. Zo kunnen leerlingen dichter bij huis onderwijs volgen. Lukt plaatsing met extra ondersteuning niet op een reguliere school met extra ondersteuning, dan wordt onderzocht op het kind op een cluster 2 school toelaatbaar is.

Informatie, advies & aanmelden bij Kentalis