Landelijke regeling voor cluster 1

Scholen voor onderwijs aan blinde of slechtziende kinderen zijn landelijk georganiseerd en vallen niet onder verantwoording van SWV PassendWijs. De instellingen verzorgen onderwijs, doen onderzoek naar de toelaatbaarheid en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs.

Samenwerking en toelating tot cluster 1

Samenwerkingsverband PassendWijs werkt voor leerlingen met een zintuigelijke ondersteuningsbehoefte samen met Bartimeus en Visio.

Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een kind een visuele beperking heeft, kunnen de ouders hun kind aanmelden bij Visio. Ook samenwerkingsverbanden kunnen leerlingen aanmelden mits zij daarvoor toestemming hebben van de ouders. Na aanmelding worden de gegevens opgevraagd en worden er zo nodig onderzoeken uitgevoerd. Op grond van de resultaten van dit onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de betreffende onderwijsinstelling of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op ambulante begeleiding of op onderwijs van een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking.