Samenwerkingsverband PassendWijs werkt met alle aangesloten besturen en scholen uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal samen om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden. Daar zijn afspraken over gemaakt die staan beschreven in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Elke aangesloten school biedt minimaal de Basisondersteuning. De Basisondersteuning is dat wat iedere school in Samenwerkingsverband PassendWijs biedt op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning.

Wat iedere school aan (extra) ondersteuning kan bieden en hoe zij dat organiseren, beschrijft de school in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dat SOP is te vinden op de website van de school.

Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs om te zorgen voor een goede doorgaande lijn.