Scholen

De 120 reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO-scholen) van SWV PassendWijs zijn gerangschikt naar regio. De scholen voor speciaal onderwijs (SO-scholen) zijn apart vermeld. In de folder ‘Het Past‘ presenteren de SBO- en SO-scholen het onderwijsaanbod binnen de verschillende scholen.

Regio

 

SO-scholen
SWV PassendWijs kent een aantal SO-scholen. Vanwege het speciale karakter worden deze scholen niet alleen bezocht door leerlingen uit de regio waarin de school staat, maar ook door leerlingen daarbuiten.
De Vaart Oosterbeek De Vaart is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd, met de groepen 3 tot en met 8. De vaart geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen en een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 13 jaar.
SGM De Brouwerij Locatie Oosterbeek SGM de Brouwerij, locatie Oosterbeek is een school die onderwijs biedt aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, met groepen 1 t/m 8. Ook leerlingen in de leeftijd jonger dan vier (TOP-klas) volgen gedeeltelijk onderwijs in combinatie met behandeling bij Leo Kannerhuis.
SO Lichtenbeek Arnhem SO Lichtenbeek geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.
SO de Ommezwaai Arnhem SO De Ommezwaai geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar.