Met de invoering van Passend Onderwijs verandert ook de wijze van afstemming en samenwerking met de externe partners. Samenwerkingsverband PassendWijs is om de tafel gaan zitten met de gemeenten, jeugdzorginstellingen en overige partners om de krachten te bundelen en heldere afspraken te maken. Gemeenten moeten met zowel met het samenwerkingsverband PO als VO afspraken maken over de afstemming tussen onderwijs, jeugdzorg en andere taken. SWV PassendWijs heeft met meerdere gemeenten te maken en dat heeft als gevolg dat ook gemeenten met elkaar samenwerken. Ze gaan hierbij uit van een gezamenlijke koers en doelstelling:

  • jongeren groeien gezond en veilig op;
  • ontwikkelen hun talenten op school, thuis en in hun vrije tijd;
  • en nemen naar vermogen deel.

Afspraken over de manier waarop onze leerlingen zo goed mogelijk ondersteuning krijgen zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan (OP).
Meer informatie kan worden ingewonnen bij de betreffende gemeente.