PO_VO

Binnen het Samenwerkingsverband PassendWijs en het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 zijn afspraken gemaakt over één uniforme procedure voor de overdracht van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

 

Het adviesformulier en het formulier sociaal emotionele ontwikkeling zijn ook beschikbaar in Google Docs: https://docs.google.com/document/u/0/?ftv=1&tgif=d
Of vanuit Google Drive: klik op de grote “PLUS” links boven en vervolgens -> zie plaatjes, dan kom je bij bestanden uit die via de templates te maken zijn.