PO_VO

Binnen het Samenwerkingsverband PassendWijs en het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 zijn afspraken gemaakt over één uniforme procedure voor de overdracht van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

PO-VO procedure 2019
Adviesformulier 2019
Bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 2019
Overzicht onderwijsvormen en adressen
Folder Aanpak 10-14 – okt 2018