PO_VO

Binnen het Samenwerkingsverband PassendWijs en het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 zijn afspraken gemaakt over één uniforme procedure voor de overdracht van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.