Samenwerkingsverband voor primair onderwijs
X

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent dat ieder kind de hulp en ondersteuning krijg die hij of zij verdient. Zo zorgen we voor gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of beperkingen.

Diversiteit en inclusiviteit

We werken aan passend onderwijs om te voorkomen dat kinderen langdurig thuis komen te zitten omdat er geen passende plek beschikbaar is. We willen zoveel mogelijk kinderen deel laten nemen aan het reguliere onderwijs, ook als er sprake is van beperkingen of leerproblemen. Op die manier bevorderen we diversiteit en inclusiviteit en zorgen we voor genoeg ruimte om speciaal onderwijs te kunnen bieden wanneer dat nodig is.

Onderwijs op maat

Daar is onderwijs op maat voor nodig. Sommige leerlingen krijgen bijvoorbeeld wat meer uitleg van de leraar of oefeningen die zijn aangepast aan zijn of haar niveau. Voor andere kinderen kan het betekenen dat ze aparte lessen krijgen of dat er speciale leraren zijn die hen helpen.

Wie doet wat?

De school
De school is het eerste aanspreekpunt voor vragen van ouders of verzorgers over passend onderwijs. Als een school niet de juiste begeleiding aan een kind kan bieden, dan zoekt de school samen met hen naar een school die beter bij het kind past. Scholen zijn namelijk verantwoordelijk voor het bieden van de juiste ondersteuning voor iedere leerling. Dat heet zorgplicht.

Het samenwerkingsverband
Samenwerkingsverbanden zoals SWV PassendWijs ondersteunen scholen. Ze helpen bij het inrichten en realiseren van onderwijs op maat. Als een kind bijvoorbeeld de overstap naar het speciaal onderwijs gaat maken, doet de school hiervoor een aanvraag bij het samenwerkingsverband. Daarnaast helpt het samenwerkingsverband ouders en verzorgers bij het vinden van een passende plek en de juiste onderstening voor hun kind.

Ouder- en jeugdsteunpunt
Het Ouder- en jeugdsteunpunt is speciaal ingericht om alle vragen van ouders en verzorgers over passend onderwijs te beantwoorden. Ieder samenwerkingsverband is aangesloten bij een ouder- en jeugdsteunpunt. Steunpunt Midden-Gelderland is het steunpunt waar SWV PassendWijs bij aangesloten is. Ook SWV De Verbinding voor voortgezet onderwijs en SWV De Liemers voor primair onderwijs zijn bij dit steunpunt aangesloten.

Meer info?

De Rijksoverheid beantwoordt al je vragen over passend onderwijs in Nederland. Heb jij als ouder of verzorger vragen over passend onderwijs? Daar is het Ouder- en jeugdsteunpunt speciaal voor ingericht. Meer lezen over hoe wij onze rol vervullen en hoe onze organisatie is ingericht, doe je hier.