Passend Onderwijs voor (hoog)- en meerbegaafde leerlingen

Welke onderwijsbehoeften hebben (hoog)begaafde leerlingen? Hoe kunnen scholen tegemoet komen aan het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning? Welke handelingssuggesties zijn er voor de leerkrachten? U leest hierover meer in (Hoog)begaafdheid binnen samenwerkingsverband PassendWijs inclusief onderwijsbehoeften en handelingssuggesties).

Informatie over het basisarrangement meer- en hoogbegaafdheid zoals die in de deelregio Rheden Rozendaal is vastgesteld vindt u in het Basisarrangement meer en hoogbegaafdheid in de deelregio Rheden Rozendaal.