SWV PassendWijs beschrijft in het Ondersteuningsplan 2019 – 2023 hoe en met welke partners Passend Onderwijs in de regio gerealiseerd wordt. Het Ondersteuningsplan is een beleidsplan op hoofdlijnen en geeft aan hoe

  • de ondersteuning wordt gerealiseerd,
  • Passend Onderwijs plaatsvindt en
  • de organisatie en de financiering van Passend Onderwijs georganiseerd is.

Het Ondersteuningsplan wordt 1 keer in de 4 jaar op- en vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente(n) en na instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR).