Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen van Samenwerkingsverband PassendWijs hebben afspraken met elkaar gemaakt op welke wijze er voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 25 besturen van 134 scholen voor primair en speciaal onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)  (voorheen clusters 3 en 4) vertegenwoordigd.