Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt. Onderwijs dat hen uitdaagt en uit gaat van hun mogelijkheden. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig. We spreken dan van extra ondersteuning. Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen samen in Samenwerkingsverband PassendWijs.

Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en samenwerkingsverband voorgezet onderwijs om te zorgen voor een goede doorgaande lijn.

Zorgplicht

In de meeste gevallen is er een passende plek op de school waar u uw kind aanmeldt. Maar sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Als de school van uw keuze niet de juiste begeleiding kan bieden, dan zoekt de school in overleg met u naar een andere reguliere of speciale (basis)school. Dat heet zorgplicht. Zorgplicht is van toepassing op kinderen die voor het eerst naar school gaan, maar ook op kinderen die al op school zitten. Wat een school zelf aan ondersteuning biedt heeft elke school beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en is te vinden op de website van de school.