Passend Onderwijs is bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt. Zo nodig met wat extra aandacht en begeleiding. Lukt dat niet op de school van uw keuze, dan zoekt de school een geschikte school waar dat wel kan. Hier leest u wat Passend Onderwijs en zorgplicht inhouden. Hoe u uw kind kunt aanmelden op een van onze scholen en wat u moet doen als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.