Het Ondersteuninsgsplan 2019-2023

Passend onderwijs vraagt een open vizier, deskundigheid en oplossingen op maat. Juist de pluriformiteit binnen het onderwijs geeft ruimte voor optimaal onderwijs voor elk kind. Het nieuwe vierjarig Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PassendWijs heeft dan ook de ondertiteling meegekregen: ‘Waar Ambities samenkomen, de kunst van het realiseren’. Lees meer..