Gewijzigd e-mailadres

Met ingang van 1 februari a.s. is het e-mailadres gewijzigd voor het aanvragen van interventies, arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen:
Het nieuwe e-mailadres is: aanvragen@swv-passendwijs.nl