Folder ’Het Past’ gepresenteerd

Tijdens de Kick Off op 7 december jl. hebben de SBO en SO scholen gezamenlijk de folder ’Het Past’ gepresenteerd waarin het onderwijsaanbod binnen de verschillende scholen is weergegeven. Lees verder...