Document terugplaatsingsmogelijkheden gewijzigd

Het document terugplaatsingsmogelijkheden vanuit het SBO en het SO is gewijzigd in het Stappenplan Terugplaatsing SO en SBO.