Deadline indienen TLV verlengingen: 1 mei 2024

De deadline voor het indienen van de aanvragen verlengingen TLV is dit schooljaar 1 mei 2024. We willen ervoor zorgen dat de aanvragen verlengingen TLV voor de zomervakantie zijn afgerond en willen voldoende tijd inplannen om dat proces zorgvuldig te doorlopen. Als je de aanvraag in Kindkans compleet hebt, zet je de status op ‘Aanvraag TLV’, want dan pas ziet het samenwerkingsverband de aanvraag. Als coördinator vul je Marianne Willems in.

Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons zoeken via: m.willems@swv-passendwijs.nl of 026-7600934.