De doorgaande lijn voorschoolse voorziening – passend onderwijs

Als er vragen zijn over een passende vorm van onderwijs voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, kan de voorschoolse voorziening in overleg met ouders/verzorgers SWV PassendWijs inschakelen. Ten aanzien van de route zijn er twee mogelijkheden: .