Aanmelding cluster 2 gewijzigd

Kentalis heeft haar route voor aanmelding cluster 2 gewijzigd, zo zijn er nu 3 contactpersonen voor ons samenwerkingsverband, . Lees meer

De doorgaande lijn voorschoolse voorziening – passend onderwijs

Als er vragen zijn over een passende vorm van onderwijs voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, kan de voorschoolse voorziening in overleg met ouders/verzorgers SWV ... Lees meer

Aanvraag verlenging TLV aangepast

Voor de S(B)O scholen is de checklist voor de aanvraag verlenging TLV aangepast. De gegevens die in Kindkans ingevoerd worden, hoeven niet in een apart document toegevoegd ... Lees meer

PO-VO procedure 2020 online

De PO-VO procedure 2020 staat online. Lees meer. Lees meer

José Lemmers tijdelijk afwezig

José Lemmers is tijdelijk afwezig. Joke Zwanenburg neemt haar werkzaamheden waar op maandag, dinsdag en donderdag. Joke is te bereiken via haar emailadres j.zwanenburg@swv-passendwijs.nl. Lees meer

Het Ondersteuninsgsplan 2019-2023

Passend onderwijs vraagt een open vizier, deskundigheid en oplossingen op maat. Juist de pluriformiteit binnen het onderwijs geeft ruimte voor optimaal onderwijs voor elk kind. Het nieuwe vierjarig Ondersteuningsplan van ... Lees meer

Hoe kunnen scholen een passend onderwijsaanbod voor kinderen met rekenproblemen realiseren?

Hoe kunnen scholen een passend onderwijsaanbod voor kinderen met rekenproblemen realiseren? Het stappenplan bij rekenproblemen, Bouwstenen en het stappenplan ERWD vindt u onder thema’s binnen de basisondersteuning ... Lees meer

Wijziging Consultatie en advies cluster 2

In het kader van de AVG is het formulier Consultatie en advies cluster 2 aangepast. U vindt het bestand . Lees meer

Document terugplaatsingsmogelijkheden gewijzigd

Het document terugplaatsingsmogelijkheden vanuit het SBO en het SO is gewijzigd in . Lees meer

Onderbouwingen eerste en tweede deskundigen

De onderbouwingen eerste en tweede deskundige zijn tekstueel enigszins aangepast, de gewijzigde versies vindt u hier onder. Lees meer
Volgende pagina »