Aanvullende ondersteuning

In de regio’s Arnhem, Rheden/Rozendaal en Renkum zijn nog middelen beschikbaar voor ‘aanvullende ondersteuning’. Het gaat om maximaal € 3.000,- per aanvraag. Deze aanvraag kan ingediend worden bij de desbetreffende regiocoördinator. Deze zal advies uitbrengen aan de bestuurder van de aanvragende school. Voor het inzetten van de aanvullende ondersteuning worden een aantal criteria gehanteerd.

Lees meer…