In de documenten Aanmelding en Zorgplicht reguliere PO- school en S(B)O- school zijn enkele toevoegingen opgenomen:

Termijn om een passende plek te vinden in relatie met opvragen aanvullende informatie bij ouders:
De school mag zelf een termijn stellen waarop de aanvullende informatie binnen moet zijn. De beslistermijn van 6 weken komt stil te liggen vanaf het moment dat ouders bericht krijgen dat aanvulling nodig is. De termijn gaat weer lopen zodra de aanvulling binnen is. De beslistermijn blijft hierdoor liggen binnen de 6 (+ 4 weken).

Als er onvoldoende informatie ligt:
Het bevoegd gezag van de school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders bekend gemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor verstreken termijn ongebruikt is verstreken.

De documenten vindt u hier