Samenwerkingsverband voor primair onderwijs
X

Nieuwe inrichting Kindkans

Monitoring is belangrijk om onze doelstellingen, voortgang en resultaten te analyseren en om te onderzoeken hoe we het beste bij kunnen sturen als dat nodig is.

Daarnaast helpt het ons om verantwoording af te leggen aan onze stakeholders.

Om dat goed te kunnen doen, zijn we Kindkans opnieuw aan het inrichten. Op dit moment vindt er een herinrichting plaats voor de aanvraag MDO, verzuimregistratie, TLV en Jonge Kind.

We organiseren aan het begin van schooljaar 2024-2025 bijeenkomsten om iedereen die met Kindkans werkt te voorzien van de juiste informatie en te ondersteunen waar dat nodig is. De data hiervoor maken we nog bekend.