Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten ArnhemRhedenRozendaalOverbetuweLingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 21 besturen en 125 scholen voor primair onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd.

Nieuws

José Lemmers bereikbaar

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020/2021 heeft José …

Aanmelding cluster 2 gewijzigd

Kentalis heeft haar route voor aanmelding cluster 2 gewijzigd, …

De doorgaande lijn voorschoolse voorziening – passend onderwijs

Als er vragen zijn over een passende vorm van …