Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen samen in Samenwerkingsverband PassendWijs. Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en samenwerkingsverband voorgezet onderwijs om te zorgen voor een goede doorgaande lijn. De schoolbesturen van het PO en VO uit het samenwerkingsverband werken mee aan de bestuurlijke samenwerking POVO en maken deel uit van het bestuurlijk overleg POVO. Meer informatie over het POVO-overleg kunt u vinden op de website van de aangesloten besturen. De volgende schoolbesturen zijn aangesloten bij SWV PassendWijs:

St. Vrijescholen Athena
St. ATOS
DeBasisFluvius
De Brouwerij, St. SGM voor SO en VSO
Ver. De Dr. L. van Buerenschool
Cosmicusschool
Delta
St. Evangelische Basisscholen
Ibn-I-Sina
St. De Linge
PPO De Link  
St. Iederwijs ‘De Vallei’
St. Montessori en Traditioneel Basisonderwijs
De Onderwijsspecialisten
PCBO Rheden
Stichting CPO Veenendaal e.o.
CorDeo scholengroep 
St. Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV)
Scholengroep Veluwezoom
St. Trivium
St. Katholiek Onderwijs St. Willibrordus
Wonderwijs